امام خامنه ای

ادامه مطلب

امام خامنه ای

“واجب فراموش شده”

خدای متعال در زبان این تأثیر را قرار داده است، در امر و نهی این اثر را قرار داده است، ما چرا این حکم الهی را درک نمی کنیم و حاضر نیستیم از این ابزار الهی استفاده کنیم؟ عمل کنید تا ببینید می شود یا نمی شود. حرف بزنید، بگویید، یک کلمه، بیشتر هم نمی خواهد..

ادامه مطلب

از وبلاگ ما

مطالب اخیر